Wesele do wielkie przedsięwzięcie, często na kilkaset osób, na które Para Młoda wydaje minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych. Każdy chce, aby było to wyjątkowe wydarzenie, które zapamięta się na długo. W jego organizacji niezbędną pomoc udzieli…