Namiętność to stan silnego odczuwania emocji, bądź uczucie skierowane wobec danej pasji, zainteresowania. Pojęcie namiętności zazwyczaj odnosi się do seksualności, zmysłowości i jest nierozerwalnie złączone z miłością. Wiąże się je zazwyczaj ze stanem silnego i…