Od czerwca wejdą w życie nowe przepisy regulujące zawieranie ślubu kościelnego. Na pary, które będą chciały pobrać się w Kościele czekają więc duże zmiany. Nowy Dekret Komitetu Episkopatu Polski zastąpi przepisy, które obowiązywały w naszym kraju od trzydziestu lat. Co konkretnie się zmieni? Sakrament małżeństwa będzie od tej pory łatwiejszy czy trudniejszy do otrzymania? Przekonajmy się!

Źródło: piksabay.com

Nowe przepisy dotyczą rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Pary pragnące zawrzeć związek małżeński będą musiały udzielać bardziej rozbudowanych odpowiedzi na pytania księdza. Nie wystarczy już, tak jak dawniej zwykłe „TAK” LUB „NIE.” Ma to umożliwić dokładniejsza weryfikację przyszłych małżonków co pozwoli uniknąć zawierania małżeństw nieważnych i pomoże ograniczyć liczbę rozwodów.

Jak taka rozmowa z księdzem wygląda w praktyce?

 • Para musi zgłosić się do odpowiedniej kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed ślubem
 • Rozmowę z księdzem poprzedzi modlitwa oraz przysięga mówienia prawdy złożona w obecności Pisma Świętego i krucyfiksu
 • Ksiądz będzie rozmawiam z każdym z Narzeczonych osobno, co wg Episkopatu bardziej sprzyja szczerości wypowiedzi
 • Kapłan nie będzie mógł tylko wypełnić standardowego formularzu, zmuszony jest bowiem do bardziej szczegółowego opisu sytuacji narzeczonych
 • Para Młoda musi się spodziewać bardziej szczegółowych pytań o swoją wiarę, światopogląd, zdrowie, choroby psychiczne, seksualność, płodność, intencję, chęć posiadania potomstwa

Źródło: piksabay.com

Ksiądz może również stwierdzić tzw. zaistnienie przeszkód w zawarciu małżeństwa kościelnego. Jakie to przeszkody?

Do najważniejszych z nich należą:

 • choroba psychiczna,
 • nałogi,
 • zmiana płci
 • podstępne wprowadzenie w błąd co do intencji ślubu, prawdziwego stanu cywilnego

 

Dokumenty wymagane do zawarcia ślubu:

 • dowód osobisty;
 • świadectwo chrztu;
 • potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania;
 • świadectwo katechizacji szkolnej (w niektórych przypadkach, można być zwolnionym z okazania tego dokumentu);
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • indeks z nauk przedślubnych oraz spotkań w poradni katolickiej.

 

Przepisy dotyczący MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH

Co to jest małżeństwo mieszane? Są to małżeństwa zawierane przez katolików z ochrzczonymi niekatolikami. Do tej pory Kościół bym wielkim przeciwnikiem tego typu związków. Nowy Dekret w szczególnych przypadkach dopuszcza natomiast udzielania małżeństw katolikom z ochrzczonymi niekatolikami. Zaznacza jednak, że tylko “jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna oraz wykluczone zostaje realne niebezpieczeństwo utraty wiary katolickiej przez katolickiego małżonka, a także zagwarantowane są jego prawa w odniesieniu do praktykowania wiary i wychowania potomstwa”.

Źródło: piksabay.com

W jakiej PARAFII można wziąć ślub?

Nowy Dekret jako miejsce ślubu Kościelnego określa parafię jednego z narzeczonych – przy czym do parafii należy się już po miesiącu od zamieszkania w nowym miejscu na terenie Polski. Jest jednak możliwa inna opcja. Jeżeli Para Młoda chce wziąć ślub w okolicach domu rodzinnego, musi uzyskać specjalną zgodę. “Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca”

 

fot. główna: Internetowe Targi Ślubne- Fotografia ślubna Tomasz Słupski